supposititious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supposititious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supposititious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supposititious.

Từ điển Anh Việt

  • supposititious

    * tính từ

    giả, giả mạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet