suppositious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suppositious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suppositious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suppositious.

Từ điển Anh Việt

 • suppositious

  /,sʌpə'ziʃəs - sə,pɔzi'tiʃəs/

  sə,pɔzi'tiʃəs/

  * tính từ

  (thuộc) giả thuyết

  giả, giả mạo

  suppositious writings: chữ viết giả; tài liệu giả

Từ điển Anh Anh - Wordnet