supplemental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supplemental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supplemental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supplemental.

Từ điển Anh Việt

 • supplemental

  /,sʌpli'mentl/ (supplementary) /,sʌpli'mentəri/

  * tính từ

  bổ sung, phụ thêm vào

  (toán học) phụ

  supplemental chords: dây cung phụ

  supplemental acceleration: gia tốc phụ

 • supplemental

  phụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • supplemental

  Similar:

  auxiliary: functioning in a supporting capacity

  the main library and its auxiliary branches

  Synonyms: subsidiary, supplementary

  supplementary: added to complete or make up a deficiency

  produced supplementary volumes