sue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sue.

Từ điển Anh Việt

 • sue

  /sju:/

  * ngoại động từ

  kiện

  to sue to somebody for damages: kiện ai đòi bồi thường

  * nội động từ

  đi kiện, kiện

  yêu cầu, thỉnh cầu, khẩn khoản

  to sue to someone for something: yêu cầu người nào một việc gì

  to sue for a woman's hand: cầu hôn

  to sue out

  (pháp lý) xin và được ân xá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sue

  French writer whose novels described the sordid side of city life (1804-1857)

  Synonyms: Eugene Sue

  Similar:

  action: institute legal proceedings against; file a suit against

  He was warned that the district attorney would process him

  She actioned the company for discrimination

  Synonyms: litigate, process