squaw man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squaw man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squaw man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squaw man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • squaw man

    a white man married to a North American Indian woman

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).