squaw huckleberry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squaw huckleberry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squaw huckleberry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squaw huckleberry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • squaw huckleberry

    Similar:

    deerberry: small branching blueberry common in marshy areas of the eastern United States having greenish or yellowish unpalatable berries reputedly eaten by deer

    Synonyms: Vaccinium stamineum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).