squabble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

squabble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm squabble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của squabble.

Từ điển Anh Việt

 • squabble

  /'skwɔbl/

  * danh từ

  sự cãi nhau ầm ĩ, sự cãi vặt với nhau

  * nội động từ

  cãi nhau ầm ĩ, cãi vặt

  to squabble with somebody about something: cãi nhau ầm ĩ với ai về việc gì

  * ngoại động từ

  (ngành in) xếp lệch, xếp lộn (hàng chữ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet