soya oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soya oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soya oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soya oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soya oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu đậu nành