soya-bean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soya-bean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soya-bean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soya-bean.

Từ điển Anh Việt

 • soya-bean

  /'sɔiə/ (soja) /'soudʤə/ (soya-bean) /'sɔiəbi:n/

  bean)

  /'sɔiəbi:n/

  * danh từ

  (thực vật học) đậu tương, đậu nành