soya-bean mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soya-bean mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soya-bean mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soya-bean mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soya-bean mill

    * kinh tế

    máy nghiền đậu nành