soya bean milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soya bean milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soya bean milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soya bean milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soya bean milk

    * kinh tế

    sữa đậu nành