society islands nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

society islands nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm society islands giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của society islands.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • society islands

    an island group of French Polynesia in the South Pacific to the east of Samoa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).