shuttle train nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shuttle train nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shuttle train giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shuttle train.

Từ điển Anh Việt

  • shuttle train

    /'ʃʌtl'trein/

    * danh từ

    xe lửa chạy đường ngắn