shuttle bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shuttle bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shuttle bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shuttle bus.

Từ điển Anh Việt

  • shuttle bus

    /'ʃʌtl'bʌs/

    * danh từ

    xe buýt chạy đường ngắn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shuttle bus

    shuttle consisting of a bus that travels between two points