shimmy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shimmy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shimmy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shimmy.

Từ điển Anh Việt

 • shimmy

  /'ʃimi/

  * danh từ

  (thông tục); duây puơ nhẩu đàn bà)

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điệu nhảy simmi

  sự rung bánh xe trước

  * nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhảy điệu simmi

  rung (bánh xe ô tô...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shimmy

  * kỹ thuật

  sự đảo bánh trước

  cơ khí & công trình:

  sự đảo bánh xe

  ô tô:

  sự rung lắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shimmy

  an abnormal wobble in a motor vehicle (especially in the front wheels)

  he could feel the shimmy in the steering wheel

  lively dancing (usually to ragtime music) with much shaking of the shoulders and hips

  tremble or shake

  His voice wobbled with restrained emotion

  Synonyms: wobble

  dance a shimmy

  Similar:

  chemise: a woman's sleeveless undergarment

  Synonyms: shift, slip, teddy