seasoned wood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seasoned wood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seasoned wood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seasoned wood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seasoned wood

  * kỹ thuật

  gỗ đã xử lý

  gỗ khô

  giao thông & vận tải:

  gỗ đã ngâm tẩm (vật liệu đóng tàu)

  điện:

  gỗ đã xử lí

  xây dựng:

  gỗ ổn định