scraggy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scraggy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scraggy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraggy.

Từ điển Anh Việt

 • scraggy

  /'skrægi/

  * tính từ

  gầy giơ xương, khẳng khiu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scraggy

  being very thin

  a child with skinny freckled legs

  a long scrawny neck

  Synonyms: boney, scrawny, skinny, underweight, weedy

  Similar:

  jagged: having a sharply uneven surface or outline

  the jagged outline of the crags

  scraggy cliffs

  Synonyms: jaggy