jaggy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaggy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaggy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaggy.

Từ điển Anh Việt

 • jaggy

  /'dʤægi/

  * tính từ

  có mép lởm chởm (như răng cưa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jaggy

  Similar:

  erose: having an irregularly notched or toothed margin as though gnawed

  Synonyms: jagged, notched, toothed

  jagged: having a sharply uneven surface or outline

  the jagged outline of the crags

  scraggy cliffs

  Synonyms: scraggy