jagged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jagged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jagged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jagged.

Từ điển Anh Việt

 • jagged

  /'dʤægid/

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) say bí tỉ

  * tính từ

  có mép lởm chởm (như răng cưa); lởm chởm, có nhiều cạnh nhọn

  jagged rocks: đá lởm chởm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jagged

  * kỹ thuật

  hình răng cưa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jagged

  having a sharply uneven surface or outline

  the jagged outline of the crags

  scraggy cliffs

  Synonyms: jaggy, scraggy

  Similar:

  jag: cut teeth into; make a jagged cutting edge

  erose: having an irregularly notched or toothed margin as though gnawed

  Synonyms: jaggy, notched, toothed