scarp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarp.

Từ điển Anh Việt

 • scarp

  /skɑ:p/

  * danh từ

  tường phía trong (công sự), luỹ phía trong (chiến hào), luỹ phía trong (chiến hào)

  sườn dốc (của một quả đồi)

  * ngoại động từ

  đắp thành dốc, làm thành dốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet