scarph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarph.

Từ điển Anh Việt

  • scarph

    * ngoại động từ

    xem scarf