scandalous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scandalous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scandalous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scandalous.

Từ điển Anh Việt

 • scandalous

  /'skændələs/

  * tính từ

  xúc phạm đến công chúng, gây phẫn nộ trong công chúng; xấu xa, nhục nhã

  hay gièm pha, hay nói xấu sau lưng

  (pháp lý) phỉ báng, thoá mạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scandalous

  Similar:

  disgraceful: giving offense to moral sensibilities and injurious to reputation

  scandalous behavior

  the wicked rascally shameful conduct of the bankrupt"- Thackeray

  the most shocking book of its time

  Synonyms: shameful, shocking