scandalousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scandalousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scandalousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scandalousness.

Từ điển Anh Việt

 • scandalousness

  /'skændələsnis/

  * danh từ

  tính chất xúc phạm đến công chúng, tính chất gây phẫn nộ trong công chúng

  tính gièm pha, tính nói xấu sau lưng (một câu nói...)

  (pháp lý) tính phỉ báng, tính thoá mạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scandalousness

  disgracefulness that offends public morality