salting tub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salting tub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salting tub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salting tub.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salting tub

    * kinh tế

    thùng ướp muối