sabot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sabot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sabot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sabot.

Từ điển Anh Việt

 • sabot

  /'sæbou/

  * danh từ

  guốc giày đế gỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sabot

  a shoe carved from a single block of wood

  Synonyms: wooden shoe

  Similar:

  clog: footwear usually with wooden soles

  Synonyms: geta, patten