rigid body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rigid body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rigid body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rigid body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rigid body

  * kỹ thuật

  vật rắn

  điện lạnh:

  vật cứng

  toán & tin:

  vật rắn, tuyệt đối

  xây dựng:

  vật thể cứng