ridge roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ridge roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ridge roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ridge roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ridge roof

  * kỹ thuật

  mái kèo có dây căng

  mái kiểu lán

  mái răng cưa

  xây dựng:

  chóp mái

  mái có hai độ dốc

  mái dốc hái bên

  mái hai mặt dốc