rhus trilobata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rhus trilobata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rhus trilobata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rhus trilobata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rhus trilobata

    Similar:

    squawbush: deciduous shrub of California with unpleasantly scented usually trifoliate leaves and edible fruit

    Synonyms: squaw-bush, skunkbush

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).