relent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

relent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm relent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của relent.

Từ điển Anh Việt

 • relent

  /ri'lent/

  * nội động từ

  bớt nghiêm khắc, trở nên thuần tính, dịu lại

  mủi lòng, động lòng thương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • relent

  Similar:

  yield: give in, as to influence or pressure

  Synonyms: soften

  Antonyms: stand