purport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purport.

Từ điển Anh Việt

 • purport

  /'pə:pət/

  * danh từ

  nội dung, ý nghĩa (của một bài nói, một văn kiện...)

  (nghĩa bóng) ý định, mục đích

  * ngoại động từ

  có nội dung là, có ý nghĩa là

  to purport that...: có ý nghĩa là..., có nội dung là...

  có ý, ngụ ý, dường như có ý

  a letter purporting to be written by you: một bức thư dường như là chính tay anh viết

  a letter purporting to express one's real feeling: một bức thư ngụ ý bày tỏ những cảm nghĩ thực của mình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • purport

  have the often specious appearance of being, intending, or claiming

  The letter purports to express people's opinion

  Similar:

  intent: the intended meaning of a communication

  Synonyms: spirit

  drift: the pervading meaning or tenor

  caught the general drift of the conversation

  aim: propose or intend

  I aim to arrive at noon

  Synonyms: purpose, propose