profile drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

profile drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm profile drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của profile drag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • profile drag

    * kỹ thuật

    lực cản bề mặt vỏ

    lực cản profin