prickly shield fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prickly shield fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prickly shield fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prickly shield fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prickly shield fern

    Similar:

    braun's holly fern: North American fern whose more or less evergreen leathery fronds are covered with pale brown chafflike scales

    Synonyms: Polystichum braunii

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).