pretence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pretence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pretence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pretence.

Từ điển Anh Việt

 • pretence

  /pri'tens/

  * danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) pretense /pri'tens/)

  sự làm ra vẻ, sự giả vờ, sự giả đò, sự giả bộ

  to make pretence of doing something: giả bộ làm gì

  cớ, lý do không thành thật

  under [the] pretence of: lấy cớ là

  on (under) false pretences: bằng cách lừa dối

  điều đòi hỏi, điều yêu sách, điều kỳ vọng

  to make no pretence of sonething: không đòi hỏi cái gì, không kỳ vọng cái gì

  tính tự phụ, tính khoe khoang

  a man without pretence: người không có tính khoe khoang

Từ điển Anh Anh - Wordnet