presidential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presidential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presidential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presidential.

Từ điển Anh Việt

 • presidential

  /,prezi'denʃəl/

  * tính từ

  (thuộc) chủ tịch; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thuộc) tổng thống

  presidential place: dinh chủ tịch, dinh tổng thống

  presidential year: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) năm bầu tổng thống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • presidential

  relating to a president or presidency

  presidential aides

  presidential veto

  befitting a president

  criticized the candidate for not looking presidential

  Antonyms: unpresidential