presidential directive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presidential directive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presidential directive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presidential directive.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • presidential directive

    a directive issued by the President of the United States; usually addressed to all heads of departments and agencies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).