precisely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precisely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precisely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precisely.

Từ điển Anh Việt

 • precisely

  /pri'saisli/

  * phó từ

  đúng, chính xác

  đúng thế, hoàn toàn đúng (dùng trong câu trả lời tán tỉnh...)

 • precisely

  một cách chính xác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • precisely

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  một cách chính xác

Từ điển Anh Anh - Wordnet