imprecisely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imprecisely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imprecisely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imprecisely.

Từ điển Anh Việt

  • imprecisely

    * phó từ

    không chính xác

Từ điển Anh Anh - Wordnet