precedence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precedence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precedence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precedence.

Từ điển Anh Việt

 • precedence

  /pri:'si:dəns/

  * danh từ

  quyền được trước, quyền đi trước, quyền đứng trước, quyền ở trước

  địa vị cao hơn, địa vị trên

  to take precedence of: được ở trên, được ngồi trên, được ở địa vị cao hơn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • precedence

  * kinh tế

  quyền được giải quyết trước nhất

  quyền ưu thắng

  quyền ưu tiên

  * kỹ thuật

  quyền ưu tiên

  xây dựng:

  độ khẩn

  điện tử & viễn thông:

  tiền đề

Từ điển Anh Anh - Wordnet