postal parcel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

postal parcel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm postal parcel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của postal parcel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • postal parcel

    * kỹ thuật

    bưu kiện