porno nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

porno nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm porno giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của porno.

Từ điển Anh Việt

 • porno

  * tính từ

  khiêu dâm; có liên quan đến sách báo khiêu dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • porno

  Similar:

  pornography: creative activity (writing or pictures or films etc.) of no literary or artistic value other than to stimulate sexual desire

  Synonyms: porn, erotica, smut