pornographer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pornographer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pornographer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pornographer.

Từ điển Anh Việt

 • pornographer

  /pɔ:'nɔgrəfə/

  * danh từ

  người viết sách báo khiêu dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pornographer

  someone who presents shows or sells writing or pictures that are sexually explicit in violation of the community mores

  Synonyms: porn merchant