pornography nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pornography nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pornography giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pornography.

Từ điển Anh Việt

 • pornography

  /pɔ:'nɔgrəfi/

  * danh từ

  văn khiêu dâm; sách báo khiêu dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pornography

  creative activity (writing or pictures or films etc.) of no literary or artistic value other than to stimulate sexual desire

  Synonyms: porno, porn, erotica, smut