erotica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erotica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erotica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erotica.

Từ điển Anh Việt

 • erotica

  /i'rɔtikə/

  * danh từ số nhiều

  văn học về tình

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sách báo khiêu dâm, tranh ảnh khiêu dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • erotica

  Similar:

  pornography: creative activity (writing or pictures or films etc.) of no literary or artistic value other than to stimulate sexual desire

  Synonyms: porno, porn, smut