polo ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polo ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polo ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polo ball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • polo ball

    wooden ball that is struck with mallets in playing polo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).