polospore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polospore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polospore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polospore.

Từ điển Anh Việt

  • polospore

    * danh từ

    hạt phấn hoá thạch