pinus radiata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pinus radiata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pinus radiata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pinus radiata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pinus radiata

    Similar:

    monterey pine: tall California pine with long needles in bunches of 3, a dense crown, and dark brown deeply fissured bark

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).