parabolic reflector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parabolic reflector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parabolic reflector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parabolic reflector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parabolic reflector

  * kỹ thuật

  ăng ten chảo

  bộ phản sóng hình parabôn

  bóng đèn

  gương phản chiếu

  điện tử & viễn thông:

  ăng ten phản xạ parabon

  điện lạnh:

  bộ phản xạ lõm

  bộ phản xạ parabon

  cơ khí & công trình:

  gương phản chiếu dạng parabôn

  vật lý:

  gương phản xạ parabon

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parabolic reflector

  a concave reflector used to produce a parallel beam when the source is placed at its focus or to focus an incoming parallel beam

  Synonyms: paraboloid reflector