palmy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palmy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palmy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palmy.

Từ điển Anh Việt

 • palmy

  /'pɑ:mi/

  * tính từ

  (thuộc) cây cọ; giống cây cọ; nhiều cây cọ

  chiến thắng; huy hoàng, quang vinh, rực rỡ

  palmy days: những ngày huy hoàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • palmy

  Similar:

  booming: very lively and profitable

  flourishing businesses

  a palmy time for stockbrokers

  a prosperous new business

  doing a roaring trade

  a thriving tourist center

  did a thriving business in orchids

  Synonyms: flourishing, prospering, prosperous, roaring, thriving