moult nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moult nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moult giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moult.

Từ điển Anh Việt

 • moult

  /moult/

  * danh từ

  sự rụng lông, sự thay lông

  bird in the moult: chim đang thay lông

  * động từ moult

  rụng lông, thay lông (chim)

Từ điển Anh Anh - Wordnet