exuviate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

exuviate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm exuviate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của exuviate.

Từ điển Anh Việt

 • exuviate

  /ig'zju:vieit/

  * ngoại động từ

  lột (da, vỏ...) (cua, rắn...)

  (nghĩa bóng) đổi (lốt)

  * nội động từ

  lột da; lột vỏ

  (nghĩa bóng) đổi lốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • exuviate

  Similar:

  shed: cast off hair, skin, horn, or feathers

  our dog sheds every Spring

  Synonyms: molt, moult, slough